Domov Društvo Dejavnosti Aktualno Člani Kontakt Vstop uporabniki
O nas Kje smo Postaja Območje pristojnosti Zgodovina
Zgodovina
Gorska reševalna služba Slovenije (GRSS) je bila ustanovljena 16.7.1912 v Kranjski Gori v okviru takratnega SPD (slovenskega planinskega društva). Prve zamisli o ustanovitvi postaje GRS Radovljica segajo v leto 1948, uradno pa je bila ustanovljena 4.5.1964. Za prvega nacelnika je bil izvoljen Peter Ježek. Že v samem zacetku se je postaja pricela aktivno vkljucevati v sistem zašcite in reševanja v obcini Radovljica. Aktivnost clanov je vkljucevala reševalno, izobraževalno in prostovoljno delo. V letu 2006 je prišlo do reorganizacije GRSS in nastala je Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS), katere clan je tudi novo ustanovljeno Društvo GRS Radovljica. Nacelnik GRZS je Mirko Pogacar, nacelnik našega društva pa Toni Smolej. Oba sta clana našega društva, inštruktorja in reševalca letalca. V casu svojega vec kot 40-letnega obstoja se društvo nenehno razvija, nadgrajuje in izboljšuje, kar lahko pripišemo marljivosti in predanosti njegovih prostovoljnih clanov.