Domov Društvo Dejavnosti Aktualno Člani Kontakt Vstop uporabniki
O nas Kje smo Postaja Območje pristojnosti Zgodovina
O nas

Namen GRS

Namen in osnovna dejavnost Gorske reševalne službe Radovljica je prostovoljno pomagati ljudem pri nesrecah v gorah in na tezje dostopnih terenih. Poleg tega je nase delo preventiva in izobrazevanje clanov in ostalih obiskovalcev gora.

Kaj je GRZS in kaj so drustva GRS

Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) je organizirana kot zveza samostojnih, prostovoljnih, nepridobitnih gorsko reševalnih društev in Planinskih društev z registrirano gorsko reševalno dejavnostjo, ki opravljajo humanitarne naloge javnega pomena na podrocju zašcite, reševanja in pomoci ogroženih ljudi in življenj v gorskem svetu ter ob naravnih in drugih nesrecah znotraj organiziranih društev gorske reševalne službe (GRS). Drustvo GRS Radovljica je eno od drustev clanic GRZS in ena od temeljnih enot zveze. Pri svojem delovanju je samostojna, ima geografsko doloceno operativno obmocje, ki je usklajeno z obmocji sosednjih postaj in izvaja reševalne, preventivne in druge akcije ter dejavnosti dolocene s pravili zveze in drustva.

Kdo smo clani GRS

V društvu je trenutno aktivnih 39 prostovoljnih clanic in clanov razlicnih starosti, izkušenj, strok in ciljev, od pripravnikov do inštruktorjev in reševalcev letalcev, ki nas združuje isti cilj: v gorah pomagati ljudem v stiski. To pa od nas zahteva ustrezno tehnicno, psihicno in fizicno usposobljenost. Izobraževanje clanov poteka na nivoju društva in na nivoju GRZS v obliki prve pomoci in teoreticnih in prakticnih vaj ter izpitov v letnih in zimskih tehnikah reševanja.

Ob vkljucitvi v drustvo clan prejme naziv gorskega resevalca pripravnika. Njegov cilj je postati gorski resevalec z licenco. Pot od pripravnika do gorskega reševalca pa je dokaj zahtevna. (Bodoci) gorski reševalec mora žrtvovati veliko truda, volje in prostega casa, da doseže zahtevano stopnjo usposobljenosti. Po pridobitvi licence se resevalec lahko specializira za opravljanje dodatnih dejavnosti, kot so instruktor, letalec, vodnik resevalnega psa, ipd.

Ostale dejavnosti

Naša naloga pa ni le izobraževanje clanov, temvec tudi vseh ostalih ljubitaljev gora. V ta namen društvo sodeluje pri razlicnih prikaznih vajah, tecajih, tekmovanjih in skupinskih pohodih. Društvo je že pred vec kot 30-imi leti zacelo sodelovati z rekreacijskim klubom Vecno mladih fantov, katerim pomagamo pri varnem pristopu in sestopu na tradicionalnih pohodih na Stol. Sodelujemo tudi na prireditvah, kot so Nocni pohod na Valvasor, sankanje z Valvasorja, pohodu obrtnikov na Triglav, ipd.