Domov Društvo Dejavnosti Aktualno Člani Kontakt Vstop uporabniki
O nas Kje smo Postaja Območje pristojnosti Zgodovina
Območje pristojnosti reševanja
Društvo GRS Radovljica je teritorialno pristojna na območju, ki ga prikazuje karta. Uprava za zaščito in reševanje že več kot desetletje za ugotavljanje pristojnosti ob intervencijah uporablja digitalizirane meje pristojnosti posameznih postaj/društev GRS. O mejah pristojnosti so se postaje dogovorile postopoma na osnovi predvidenih najboljših odzivnih časov na posameznih območjih in tradicije pripadnosti posameznih območij h krajem kjer so sedeži postaj GRS. Kadar pride do nesreče v bližini meje območja pristojnosti sta pogosto alarmirani obe potencialno pristojni postaji.

Društvo GRS Radovljica pokriva:

 • severni del planote Jelovica
 • dolino Save Bohinjke od Soteske navzdol
 • severno polovico planote Pokljuka do grebena Debele Peči, Brda in Mrežc
 • dolino Radovne s sotesko Vintgar
 • planoto Mežakla južno od glavnega grebena
 • dolino Save Dolinke od Most navzdol in naprej dolino Save do izliva Nemiljščice
 • južna pobočja glavne verige Kravank od malega Potoškega Stola preko Stola do Vrtače
 • vrhova Srednji Vrh in Srednja peč v Karavankah
 • južni, zahodni in severozahodni del Begunjščice
 • zahodna polovica Dobrče
 • greben Rebro z okoliškim predgorjem Karavank
 • hribovje med Jamnikom, Podblico, Nemiljami in Rovtami