Domov Društvo Dejavnosti Aktualno Člani Kontakt Vstop uporabniki
Novice Reportaze

Občni zbor Društva GRS Radovljica
2010-01-12
Vse člane vabimo na redni letni občni zbor društva, ki bo v četrtek 28.1.2010 ob 19. uri v prostorih društva v Lescah, Alpska 54 a.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva
2. Obravnava in potrditev predloga dnevnega reda
3. Izvolitev verifikacijske komisije, overitelja zapisnika in zapisnikarja
4. Delovno poročilo za leto 2009
5. Finančno poročilo za leto 2009
6. Poročilo o stanju opreme v letu 2009 (inventurno poročilo in predlog opreme za odpis)
7. Poročilo o uporabi terenskega avtomobila v letu 2009
8. Poročilo nadzornega odbora
9. Razprava o poročilih, poročilo verifikacijske komisije in potrditev poročil
10. Plani (delovni in finančni) za leto 2010
11. Razprava in potrditev planov za leto 2010
12. Razno

Vljudno vabljeni!


Toni Smolej, načelnik društva


 nazaj