Domov Društvo Dejavnosti Aktualno Člani Kontakt Vstop uporabniki
Dejavnosti Funkcije Usposabljanja
Usposabljanja
Nenehno izobraževanje in obnavljanje znanja sta dejavnosti, nujno potrebni za kvalitetno in strokovno delo v gorski reševalni službi. Znanje alpinistične tehnike, ki predstavlja osnovo je potrebno nadgraditi z znanji zimske in letne reševalne tehnike ter prve pomoči. Usposabljanja ki so zahtevana za pridobitev naziva reševalec mora opraviti vsak član društva, za opravljanje posebnih nalog v reševanju pa vodstvo društva predlaga reševalca, ki mora opraviti dodatna usposabljanja glede na področje.

Redna usposabljanja v okviru postaje

Redna usposabljanja in vaje, ki jih opravljajo vsi člani, so namenjena obnavljanju znanja ter spoznavanju novosti na področju reševalne tehnike. V jesenskem času so na sporedu teoretična predavanja zimske in letne tehnike, pozimi vaje zimske tehnike reševanja, v spomladanskem času se izvede večina praktičnih vaj letne tehnike reševanja, poleti pa se organizirajo dežurstva med konci tedna in prazniki.

Obnovitveni tečaji

Za podaljšanje licence je potrebno opraviti obnovitveni tečaj iz reševalne tehnike (zimske – letne) in prve pomoči vsako drugo leto. Reševalci, kateri so se usposobili za specialnosti imajo podaljšano licenco, če opravijo obnovitvene tečaje, ki jih predpiše GRZ Slovenije.

Tečaj prve pomoči

Vsak reševalec mora opraviti 40 urni tečaj prve pomoči ki ga organizira Gorka reševalna zveza Slovenije vsako leto. Reševalci se na tečaju ki traja štiri vikende naučijo znanj potrebnih za kvalitetno nudenje prve pomoči ponesrečencem. Ob koncu tečaja mora vsak reševalec opraviti izpit.