Domov Društvo Dejavnosti Aktualno Člani Kontakt Vstop uporabniki
Dejavnosti Funkcije Usposabljanja
Funkcije članov
Člani gorske reševane službe morajo biti za uspešno delo na področju reševanja vajeni gibanja v gorskem svetu od planinskih poti do strmih sten, obvladati morajo vrvno tehniko ter prvo pomoč, poleg tega pa morajo biti v dobri fizični kondiciji. Osnova za dobrega reševalca so večletne izkušnje iz alpinizma, od koder izvira tudi večina članov.

Sprejem v pripravništvo

Član GRS Radovljica lahko postane vsak, ki je polnoleten, aktiven alpinist, ima čut za orientacijo v gorskem svetu, ima civilizacijske in psihofizične lastnosti, sposobnosti dobrega planinca in gornika. Član GRS Radovljica lahko postane tudi oseba, ki ima posebna znanja (na primer: letalsko osebje helikopterjev) in lahko pomembno vplivajo na delovanje GRS Radovljica.

Rešavalec

Je osnovna funkcija članov v gorski reševalni službi. Naloga reševalca je sodelovanje na reševalnih akcijah, vajah, izobraževanjih ter ostalih aktivnostih društva. Reševalec pridobi zahtevana znanja z opravljanjem tečajev letne in zimske reševalne tehnike ter prve pomoči.

Posebne funkcije

Poleg reševalca kot osnovne funkcije v društvu pa obstajajo tudi posebna področja za katera se morajo reševalci dodatno usposobiti.

Gorski reševalec inštruktor

Najiskušenejši člani GRS se izšolajo za inštruktorje, njihova naloga je vodenje in organizacija reševalnih akcij in vaj ter izobraževanje ostalih reševalcev. Seznanjeni morajo biti z novostmi v načinu dela in opremi.

Reševalec letalec

Reševalci letalci so usposobljeni za reševanje s pomočjo helikopterja, obvladajo dvig in spust ponesrečenca v plovilo, reševanje s pomočjo reševalnega droga iz strmih sten ipd. V večini primerov sestavlja reševalno ekipo v helikopterju, pilot, kopilot, operater vitla, zdravnik ter reševalec letalec.

Vodnik reševalnega psa

Reševalni psi so šolani za iskanje ponesrečenih v snežnih plazovih, izgubljencev, ponesrečencev v ruševinah ipd. Tako vodnik kot pes morata vsako leto posvetiti veliko časa vajam na terenu.

Zdravnik

Zdravnik v Gorski reševalni službi je zdravnik (doktor) tudi v zasebnem življenju. Zdravniki prihajajo iz različnih smeri medicine, vsi pa imajo poleg svoje specializacije opravljene tudi osnovne tečaje GRS.